HİZMET TEKLİFİ

(TEKLİF NO)

İşbu teklif; İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (İGD) tarafından, MÜŞTERİ İSİM VEYA ÜNVAN (Müşteri) için hazırlanmıştır. İGD, teklifte içeriği belirtilen çalışmayı aşağıdaki şartlarda gizlilik esasına uygun olarak yapmayı kabul etmiştir.

 1. TEKLİFİN KONUSU:

Herhangi bir kısıtlayıcı etki ve baskı olmaksızın; müşteri tarafından bilgi ve belgeleri verilen/belirtilen:

“Gayrimenkullerin, hali hazırdaki rayiç piyasa değerinin uluslararası kabul görmüş yöntemlerle tespitini kapsayan raporun hazırlanmasıdır. İşbu teklifimiz aşağıda belirtilen ada parsellere ait gayrimenkul değerleme raporlarının hazırlanması”

işidir.

TEKLİF KONUSU GAYRİMENKULÜN TANIMI

Uyarı: Lütfen belirtilen teklif konusunun, sunulmasını istediğiniz hizmet kapsamıyla uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer tanımın yetersiz/eksik olduğunu düşünüyorsanız, yazılı olarak tanımı detaylandırınız.

Bilgi: Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği, bir gayrimenkul SPK mevzuatı Kapsamında hazırlanması zorunluysa rapor içeriğinde “bu rapor SPK mevzuatı kapsamında hazırlanmıştır” ibaresi, eğer mevzuat kapsamında hazırlanmıyorsa “bu rapor SPK mevzuatı kapsamında hazırlanmamıştır” ibaresi bulunmak zorundadır.

 1. ÇALIŞMANIN TANIMI:

- Gayrimenkul Değerleme: Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel piyasa değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiridir.

- Makine Değerleme: Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel piyasa değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiridir.

- Araştırma: Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel piyasa değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiridir.

- Danışmanlık: Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel piyasa değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiridir.

 1. ÇALIŞMANIN İÇERİĞİ:

Çalışmanın tanım ve kapsamı,

Şirket ve müşteri bilgileri,

Gayrimenkulün Değerleme Uzmanınca tespit edilen "PİYASA RAYİCİ"

Değerleme işlemini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler,

Gayrimenkul fiili durumunun incelenerek değerlenmesi,

Gayrimenkulün yeri, konumu,

Değere etkisi olan yakın çevre bilgisi,

Gayrimenkul ile ilgili hukuki ve fiziki bilgi,

Taşınmazın değerine etki eden faktörler.

Uyarı: Lütfen belirtilen içeriğin, sunulmasını istediğiniz hizmet kapsamıyla uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer tanımın yetersiz/eksik olduğunu düşünüyorsanız, yazılı olarak tanımı detaylandırınız.

 1. MÜŞTERİ TARAFINDAN SAĞLANACAK BİLGİ VE DOKÜMANLAR:

Müşteri, hali hazırda elinde bulunan mevcut bilgi ve dokümanların firmamıza verilmesini temin edecek ve yerin ziyareti sırasında uzmanımıza, gayrimenkul/makine hakkında bilgi verebilecek bir kişinin bilgilerinin verilerek azami yardımın temin edilmesini sağlayacaktır.

Teklifimize ilişkin gayrimenkul ile ilgili olarak müşteriden talep edilecek bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir.

Gayrimenkule İlişkin Tapu Bilgileri:

İliİlçesi
MahallesiAda
ParselNiteliği
Büyülüğü (m2)Kullanım Amacı
Bağımsız Bölüm No

Müşteri Tarafından Doldurulacak:

 • Yer gösterme işleminde bizzat eşlik edeceğim.
 • Yer gösterme işleminde aşağıda isim soy isim ve telefon numarasını belirttiğim kişi eşlik edecek. Bu kişinin azami bilgiyi vereceğini teyit ederim.
 • Dışardan görülmesini istiyorum, ancak telefon ile arandığımda azami bilgiyi vereceğimi teyit ederim.
 1. ÇALIŞMANIN TESLİM ŞEKLİ:

Hazırlanacak Değerleme Raporu, 'Standart Rapor Formatı'na uygun olacak şekilde tüm, 1 (bir) adet ve Türkçe olarak teslim edilecektir. Teslim, sistem üzerinden e-imzalı (mobil imzalı ve e-imzalı PDF dokümanı) olarak sadece müşteri tarafından belirtilen e-mail adresine yapılacaktır.

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği 15. maddesinin h bendi gereği ( Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler) iş bu hizmet bakımından cayma hakkı kullanılamamaktadır.

Ek Hizmetler

- (1) Islak imzalı raporun, baskı formatında kargo ile gönderimi.

Hazırlanan rapor, müşteri tarafından talep edilirse Türkiye sınırları içinde kargo (Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.) ile kargo firmasının teslim süresi içerisinde teslim edilecek ve 15₺ olarak ek ücretlendirilecektir.

- (2) Birebir Çalışma Sonucunun Sunum / Soru Cevap

Hizmet sonunda hazırlanan rapora ilişkin (İGD Taksim ofisi veya İGD Zoom hesabı üzerinden) sunum istenildiği takdirde sunum gerçekleştirilebilir. 30dk sunum hizmeti 250₺+KDV olarak ayrıca ücretlendirilecektir.

Rapor içeriği, teknik bilgi sahibi olmayan herkesin bilgileneceği düzeyde hazırlanmış olsa da okuyanların sahip oldukları bilgi düzeylerine göre anlaşılması da farklılık gösterebilmektedir. Rapor üzerinden merak edilenlerin cevaplandığı soru/cevap sunumu ile rapor hakkında bilgi sahibi olunabilir. 30dk soru/cevap hizmeti 250₺+KDV olarak ayrıca ücretlendirilecektir.

- (3) Gözden Geçirme

Rapor teslimi tamamlandıktan sonra, rapor içerisinde yer verilen bilgi/bulgu/analizlere ilişkin farklı görüşlere sahip olunması halinde, rapor içerisinde yer verilen bilgilere tam ve açık referans verilmek kaydı ile bir (1) sefer 250 kelime/1500 karakteri geçmeyen gözden geçirme talebi [email protected] e-mail adresine gönderilebilir. E-postanın gönderimini takip eden iki (2) iş günü içerisinde e-postaya yazılı cevap verilecektir. Bir seferden fazla inceleme istenmesi ve/ya bilgi/cevap istenmesi halinde bu incelemeler ayrıca ücretlendirilecektir.

 1. ÇALIŞMANIN SÜRESİ:

Raporlarımız, anlaşmamızın taraflarca imzalanması ve ödemenin İGD’nin banka hesabına yapılmasını takiben İŞ GÜNÜ SÜRESİ sonunda bütünüyle teslim edilecektir. Bu süreye Kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanabilecek aksaklıklar veya kamu kurumlarındaki çalışma saat ve günlerindeki ani/habersiz yapılan değişiklikler dahil değildir. İlgili raporların hazırlanması sırasında konu ile ilgili en az 1 (Bir) Değerleme Uzmanı görevlendirilecektir.

Bilgi: Proje dosyası ve imar incelemeleri ilgili belediyelerde bizzat yapılmaktadır. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Belediyeler, farklı gün ve saatlerde proje dosyası incelemesine izin vermektedir. Tapu proje incemeleri çevrimiçi yapılmakla birlikte, işin mahiyetine bağlı Tapu Dairesi’nde inceleme yapılması da gerekebilmektedir. Tapu ve Belediye dışında, Koruma Kurulu, Boğaziçi İmar vb farklı kurumlarda da inceleme yapılmasını gerektiren durumlar kamu kurumlarında yapılan inceleme süresini uzatmaktadır.

 1. ÜCRET, ÖDEME ŞEKLİ ve HESAP BİLGİLERİ:

Hazırlanacak değerleme raporları ile ilgili hizmet bedelimiz MİKTAR ₺ + %18 KDV) olup, toplam tutar işlemler başlamadan önce aşağıda belirtilen IBAN numarasına nakden ödenecektir. SPK Mevzuatı gereği söz konusu ücret, önceden kararlaştırılmış bir değer tahminine bağlanamaz ve ücretin ödenmesi şarta bağlı olamaz. Ücrete tüm masraflar dahildir.

Hizmet Bedeli1500,00 ₺
Yol Ücreti,00 ₺
Tapu Harcı,00 ₺
Belediye Harcı,00 ₺
MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş. Harcı,00 ₺
Islak İmzalı Rapor+Kargo15,00 ₺
Birebir Sunum/Soru Cevap 30dk.250,00 ₺
%18 KDV
Toplam BedelX,00 ₺

Hesap Sahibi: İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Banka: Türkiye Halk Bankasi A.Ş.

Şube: İstanbul, Elmadağ Şube (Şb:751) Türk Lirası (₺) Hesap No: 10260266

IBAN: TR 2400 0120 0975 1000 1026 0266

Uyarı: Hizmet bir tüzel kişiye sunulacaksa, ödemenin aynı tüzel kişi hesabından yapılması gereklidir.

 1. BİLDİRİMLER

Müşteri hizmet teklifini imzaladıktan sonra herhangi bir sebeple hizmet almaktan vazgeçse dahi hizmet bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

Değerleme hizmeti Uluslararası Gayrimenkul Değerleme Standartları’na (UDES-IVS) uygun olarak verilecektir. UDES, TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği) ve TSPB (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği) nezdinde kurulan “Standartlar Komiteleri”nce, Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (International Valuation Standarts Council, IVSC) tarafından yayımlanan uluslararası değerleme standartları esas alınmak suretiyle oluşturulmuştur.Detaylı bilgi https://igd.com.tr/hizmetler/ sayfasında standartlar başlığı altında yer almaktadır.

İşbu teklif 7 Temmuz 2021 Çarşamba tarihinde hazırlanmıştır ve teklif tarihinden itibaren 10 iş günü geçerlidir.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme   ve Danışmanlık A.Ş’yi Temsilen:Müşteri (Şirket Ünvanı ve Ad Soyad)
İmzaİmza
 1. FATURA BİLGİLERİNİZ

Fatura, hizmet sağlanan tüzel veya gerçek kişi adına düzenlenecektir.

Tüzel Kişi Ünvanı{billing_full_name}
Vergi Dairesi{billing_tax_office}
Vergi Numarası{billing_tax_number}
Adres{billing_address}
Gerçek Kişi Ad Soyad{billing_full_name}
Vergi Numarası İçin TC Kimlik No (*){billing_tax_number}

*Gelir İdaresi Başkanlığı, TC Kimlik Numarası vermek istemeyen vatandaşlar için düzenlenecek faturalarda kimlik numarasının 11111111111 olarak belirtilmesine izin vermektedir.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ
İrtibat Kurulacak Kişi   Ad Soyad{billing_full_name}
Rapor Teslim Edilecek   E-posta Adresi{billing_email}
Gayrimenkulü Gösterecek Kişi Farklıysa   Ad Soyad
Cep Telefonu
Sabit Telefonu (Dahilisi)
magnifiercrossmenu